Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • 0168 634 7357
 • 0163 611 5479
 • damsonmy@yahoo.com

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Nguyễn Khắc Viện

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Phần mềm cộng điểm cá nhân

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Văn Đàm
  Ngày gửi: 00h:34' 21-02-2011
  Dung lượng: 17.3 KB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN
  Trường: THCS Nguyễn Khắc Viện GV: Hà Thị Huyền Lớp: 9A Môn: Toán Sĩ số: 38 Năm học:
  m m m m m m
  TT Họ và tên Nữ Học kì I Học kì II Trung Bình
  Miệng 15 phút 1 tiết Thi Miệng 15 phút 1 tiết Thi HKI HKII CN
  a 1 Hµ Häc C«ng 8 9 7.5 10.0 9.5 9.5 9.0
  a 2 §inh ThÞ Duyªn 8 9 7 10.0 9.0 9 9.5 9.0
  a 3 §inh Hång Giang 9 7
  a 4 §inh ThÞ Giang 7 7 4 7.0 7.0 8 6.5 5.5
  a 5 Ph¹m Ngäc H¶i 8 3 8.0 6.0 7 7.5 6.0
  a 6 Lª V¨n Hoµ 7 6 6.0 7.0 9 7 8.0
  a 7 NguyÔn Th¸i Hoµng 10 9 10.0 9.0 10 10 8.5
  a 8 V­¬ng Quèc Hoµng 8 3 8.5 9.0 9 6 7.5
  a 9 NguyÔn ThÞ Minh HuÖ 7 8 5 9.0 7.0 8 8 7.0
  a 10 Lª §×nh Huy 6 8 2 6.5 7.0 8.5 5 4.5
  a 11 NguyÔn ThÞ HuyÒn 8 6 3 3.0 4.0 6.5 4 5.0
  a 12 Tèng ThÞ HuyÒn 7 8 2 6.0 6.0 4 4.5 3.0
  a 13 NguyÔn V¨n H­­íng 8 7 8.0 5.5 9.5 7.5 6.0
  a 14 Ph¹m ThÞ Kh¸nh 7 8 8.0 7.0 5.5 9 5.0
  a 15 Lª Ngäc La 8 6 8.0 9.0 8 8.5 7.0
  a 16 NguyÔn ChÝ Linh 8 8 10.0 10.0 8 9 8.0
  a 17 Tèng TrÇn Long 6 3 7.0 6.0 6 8.5 3.5
  a 18 Hµ ThÞ Lª Na 10 10 9.0 8.0 9 9.5 8.0
  a 19 NguyÔn ThÞ Ng©n 6 6 6.5 7.0 6 9 6.5
  a 20 TrÇn H÷u NghÞ 8 7 7.0 10.0 8 7.5 5.5
  a 21 Ph¹m Thanh Nhung 7 9 6.5 7.0 8.5 9.5 6.5
  a 22 Hµ ThÞ Ph­­¬ng 8 6 9.0 7.0 7.5 6.5 4.5
  a 23 Phan ThÞ Thanh Ph­­¬ng 8 7 8.0 7.0 9 10 6.0
  a 24 Hµ Häc Qu©n 6 4 5.0 6.0 8.5 5.5 6.0
  a 25 NguyÔn ThÞ Quyªn 8 8 9 8.5 10.0 8.5 9.5 7.5
  a 26 NguyÔn V¨n ThiÕt 10 9 10.0 8.0 10 9 9.0
  a 27 Hå ThÞ Th¬ 8 5 8.0 4.0 6 9 4.5
  a 28 Lª ThÞ Th¬ 8 5 8.0 6.0 8 6.5 6.0
  a 29 Ph¹m ThÞ ThuÇn 8 6 7.0 7.0 8.5 6 5.5
  a 30 Hµ ThÞ Ngäc Thuý 9 9 6.0
  a 31 Ph¹m ThÞ Th­ 8 4 5.0 6.0 9 6.5 9.0
  a 32 NguyÔn M¹nh Toµn 8 5 8.0 5.0 6 6 7.5
  a 33 Lª ThÞ Quúnh Trang 8 10 6.0 9.0 8 8.5 6.0
  a 34 NguyÔn Anh TuÊn 6 6 7 8.0 6.0 8.5 6.5 6.5
  a 35 §inh ThÞ H¶i YÕn 7 9 7.0 9.0 9.5 7 5.0
  a 36 NguyÔn ThÞ YÕn 7 6 4 3.0 5.0 5.0 4.5 4.0
  a 37 Phan ThÞ YÕn 8 5.0 8.0 7.0 7.0 7.0 8.0
  a 38
  a 39
  a 40
  a 41
  a 42
  a 43
  a 44
  a 45
  46
  47
  48
  49
  50
  a 51
  a 52
  a 53
  a 54
  a 55
  a
  ĐIỂM THI HỌC KÌ BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP "Sơn Hoà," ngày 21 tháng 02 năm 2011
  Điểm thi HKI HKII HKI HKII CẢ NĂM GVBM
  SL TL SL TL Nữ TCộng Nữ TCộng Nữ TCộng
  A Giỏi SL
  B TL
  C Khá SL
  Trên TB TL Hà Thị Huyền
  D TB SL
  E TL
  Dưới TB Yếu SL
  QĐ điểm thi QĐ xếp loại TL
  A 9.0 đến 10.0 Giỏi 8.0 đến 10 Kém SL
  B 7.0 đến 8.9 Khá 6.5 đến 7.9 TL
  C 5.0 đến 6.9 TB 5.0 đến 6.4 Tổng
  D 3.5 đến 4.9 Yếu 3.5 đến 4.9
  E 0.0 đến 3.4 Kém 0.0 đến 3.4

  No_avatar
  Kính chào quý thầy cô trường THCS Nguyễn Khắc Viện. Tôi có bài viết " Từ Làng Gôi Vị đến Kinh thành Paris - Nguyễn Khắc Viện" Muốn chia sẻ với quý thầy cô. http://violet.vn/thpt-dlnguyenkhacvien-hatinh/present/show/entry_id/6828484
  Avatar

  ngu 

  Avatar

  ăn nói kiểu gì vậy ?? 

  No_avatar

  co ai biết về hđtnst gao duc 7

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓